Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
504 037 120
biuro@mselektro.com

 

Projekt unijny

Mikołaj Smolak MS Elektro realizuje projekt pn. „Wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz strategia rozwoju firmy MS Elektro poprzez realizację bonu na doradztwo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

  1. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI

W ramach projektu pn.  „Wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz strategia rozwoju firmy MS Elektro poprzez realizację bonu na doradztwo”, Beneficjent dokona zakupu usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB, w tym usług:

  1. dotyczących opracowania strategii rozwoju MS Elektro Mikołaj Smolak, w szczególności strategii rozwoju innowacyjnego produktu,
  2. związanych z oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i analizą kosztów oraz potencjalnych przychodów przy wprowadzeniu innowacji,
  3. związanych z analizą transferu technologii, doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw własności,
  4. w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, reorganizacją struktury dotyczącej wprowadzenia innowacji,
  5. w zakresie dalszego rozwoju technologii.

MS Elektro przygotowuje się do wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek możliwości lutowania bezołowiowego tj. zmianę procesową technologii lutowania stopem ołowiowym na technologię lutowania lutami bezołowiowymi. Docelowymi nabywcami dla opracowywanego produktu – lutu bezołowiowego - są wszystkie grupy zawodowe, wykorzystujące w pracy lut. Lutowanie bezołowiowe jest nowym produktem/usługą w branży. Wprowadzany wyrób będzie przełomem na polskim rynku narzędziowym.

Realizacja projektu wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego tj. Nowoczesne usługi dla biznesu. Dzięki realizacji projektu zostaną zrealizowane usługi doradcze „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Zakup usług realizowanych w ramach przedmiotowego projektu, pozwoli Beneficjentowi uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku narzędziowym.

  1. WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem: 184 869,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 150 000,00 PLN

  1. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 104 985,00 PLN